Adobe Photoshop

Szkolenie podstawowe

 

- informacje podstawowe

- poruszanie się po aplikacji

- korzystanie z palet aplikacji

- podstawowa praca ze zdjęciem - zaznaczenia, kadrowanie,

  zmiana rozmiaru

- praca z warstwami

- praca z tekstem, łączenie z grafiką

- narzędzia malarskie

- podstawowy retusz

- filtry - zastosowanie w projektach

- zapisywanie pracy w różnych formatach

 

Szkolenie zaawansowane

 

- tworzenie i edycja ścieżek

- kształty

- maski

- zaawansowane metody selekcji i pracy na warstwach

- praca z kolorami i ekspozycją obrazu

- zaawansowany retusz fotografii

- metody konwersji fotografii

- ustawienia programu

- automatyzacja zadań