GIMP – szkolenie podstawowe

Omawiane zagadnienia

 

- poruszanie się po aplikacji

- korzystanie z palet aplikacji

- podstawowa praca ze zdjęciem - zaznaczenia,  kadrowanie, - zmiana rozmiaru

- praca z warstwami

- praca z tekstem, łączenie z grafiką

- narzędzia malarskie

- podstawowy retusz

- filtry - zastosowanie w projektach

- zapisywanie pracy w różnych formatach