MS Access - bazy danych

Omawiane zagadnienia

 

- tworzenie prostych baz danych i jej elementów przy

  pomocy kreatorów

- zaawansowane metody pracy z danymi w oparciu o

  kwerendy i zapytania języka SQL

- techniki tworzenia baz danych w Microsoft Access –

  podejście zaawansowane

- zasady tworzenia ergonomicznych baz danych

- administrowanie bazami danych