MS Excel zaawansowany w finansach

Omawiane zagadnienia

 

- wykorzystanie zaawansowanych funkcji wbudowanych

  (m. in. funkcje statystyczne, logiczne, finansowe) do -

  rozwiązywania problemów z dziedziny finansów,

  sprzedaży, prognozowania

- budowanie własnych formuł obliczających różnorodne -

  zmienne finansowe

- budowanie modeli opartych na sprawozdaniach

  finansowych

- optymalizacja wyniku na podstawie danych wejściowych

- rozwiązywanie złożonych problemów ekonomicznych za

  pomocą dodatku Solver

- budowanie modeli wielowariantowych z użyciem

  scenariuszy

- przenoszenie informacji z arkuszy do innych formatów oraz - pobieranie informacji z formatów zewnętrznych np.  z sieci

  Web

- stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy

  przedsiębiorstwa (analiza sprzedaży wg różnych kryteriów)

- graficzna prezentacja i analiza danych z wykorzystaniem

  wykresów przestawnych