MS Outlook - poczta elektroniczna

Omawiane zagadnienia

 

- omówienie interfejsu programu

- foldery pocztowe

- redagowanie i wysyłanie wiadomości przy użyciu Outlook

- adresowanie wiadomości przy użyciu listy adresów

- załączanie dokumentu jako załącznika

- wstawianie automatycznego podpisu do wiadomości

- sposoby odczytywanie wiadomości

- odpowiadanie na wiadomość

- przesyłanie wiadomości do innego adresata

- drukowanie wiadomości

- zapisywanie pliku załącznika w folderze

- usuwanie niepotrzebnej wiadomości

- ustawianie dla wiadomości flagi monitującej

- sortowanie wiadomości przy użyciu nagłówków kolumn

- archiwizacja

- funkcjonalność kalendarza programu Outlook

  – planowanie spotkań, zdarzeń cyklicznych