MS PowerPoint - tworzenie prezentacji

Szkolenie podstawowe

 

- omówienie wyglądu (interfejsu) programu

- ogólna budowa prezentacji i zasady jej tworzenia

- podstawowe opcje konfiguracyjne programu

- praca z prezentacją – tworzenie, zapisywanie – jako -

  prezentacja, szablon i ich wykorzystywanie

- wprowadzanie tekstu – liter, cyfr, znaków, symboli

- tworzenie i wstawianie obiektów graficznych i ich

  modyfikacja

- zaznaczanie tekstu, kopiowanie, przenoszenie

- przenoszenie, kopiowanie wybranych fragmentów

  prezentacji (np. obrazów, slajdów)

- formatowanie tekstu (zmiana jego wyglądu)

- tworzenie wykresów, schematów organizacyjnych i ich

  modyfikacja

- przygotowywanie pokazu – animacje, przejścia i ich -

  podstawowe ustawienia

- uruchamianie prezentacji

- drukowanie – sprawdzenie zawartości przed

  wydrukowaniem

 

Szkolenie zaawansowane

 

- założenia projektowe – audytorium i środowisko - -

  planowanie prezentacji

- przyswojenie i wygłaszanie prezentacji, przekaz wiedzy za

  pomocą zdjęć, obrazów i wykresów

- kolorystyka prezentacji

- slajdy - ustawienia i eksport slajdów

- grafika i obiekty rysunkowe - edycja obiektów graficznych

- efekty w pokazach slajdów

- wykresy i diagramy i ich wykorzystanie

- multimedia - dźwięk i wideo oraz animacje

- zarządzanie prezentacją - kontrola pokazu slajdów

- powiązanie z prezentacją fragmentu tekstu posiadanego

  dokumentu, danych arkusza kalkulacyjnego czy wykresu

- makropolecenia, zarejestrowanie i wykorzystanie prostego

  makropolecenia