MS Project - sztuka zarządzania projektami

 

Omawiane zagadnienia

 

- charakterystyka projektu

- struktura projektu i struktury organizacyjne

- środowisko projektu

- cykl życia projektu

- linie bazowe projektu

- charakterystyka etapu inicjacji projektu

- zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie zmianą

- dokumentacja projektowa

- opracowanie struktury podziału prac (WBS)

- szacowanie kosztów projektu

- budowanie harmonogramu projektu

- sposób organizacji zespołu projektowego

- zagadnienia komunikacji w zespole

- zasoby w projekcie – ich rola i alokacja

- zarządzanie ryzykiem

- krzywa kosztów skumulowanych

- kontrola realizacji projektu

- zakończenie projektu

- MS Project jako narzędzie dla kierownika projektu