MS Project - tworzenie projektów

Omawiane zagadnienia

 

- informacje wstępne na temat MS Project

- planowanie projektu - planowanie ścieżki krytycznej,

  ustawianie relacji między zadaniami, wprowadzenie dat

  początku i końca projektu, środowisko pracy, ustalanie

  czasu wolnego, praca w tabeli, modyfikowanie relacji

  pomiędzy zadaniami, opcje sporządzania harmonogramu

- ograniczenia oparte na zadaniu

- wydruki

- drukowanie raportów

- formatowanie arkusza Gantta

- praca w arkuszu Perta

- Kalendarz

- praca z projektem

- zagadnienia projektów wielokrotnych

- harmonogram bazowy

- śledzenie kosztów i zasobów

- kody