MS Word - przetwarzanie tekstów

Szkolenie zaawansowane

 

- wykorzystanie zaawansowanych technik formatowania

- wstawianie obiektów graficznych

- praca zespołowa – śledzenie zmian w dokumencie i

  zarządzanie nimi

- układ dokumentu – na przykładzie stosowania spisu treści,

  sekcji, kolumn

- praca z dokumentem wielostronicowym

- organizacja dokumentu na przykładzie odwołań, przypisów

  czy podpisów

- zabezpieczanie dokumentu

- tworzenie formularzy, tabel i ich formatowanie

- definiowanie oraz wykorzystanie szablonów

- posługiwanie się mechanizmami korespondencji seryjnej w

  celu automatyzacji tworzenia dokumentów oraz kopert

- współpraca edytora tekstu z arkuszem kalkulacyjnym na

  przykładzie pobierania danych z arkusza i ich prezentacji w

  Wordzie

- makropolecenia- zarejestrowanie i wykorzystanie prostego

  makropolecenia

- przygotowanie wydruku

 

Szkolenie podstawowe

 

- omówienie wyglądu (interfejsu) programu

- praca z dokumentami, praca ze stylami

- zastosowanie tabulatorów

- wstawianie równań matematycznych, wstawianie inicjału

- podział tekstu na kolumny

- tabele – tworzenie i formatowanie

- wstawianie do dokumentu obiektów graficznych i ich

  modyfikacja

- nagłówek i stopka, numeracja stron

- wyszukiwanie błędów w tekście, korekta zawartości

- korespondencja seryjna, drukowanie