Microsoft Azure

Omawiane zagadnienia

 

- wprowadzenie do platformy Azure

- zastosowanie chmury w biznesie

- dostępne komponenty

- zarządzanie platformą Azure

- migracja/koegzystencja różnorodnych usług używanych w

  sferze biznesowej