Microsoft Exchange

Omawiane zagadnienia

 

- jaki model usług pocztowych najbardziej odpowiedni do

  potrzeb biznesu (usługi lokalne, hybrydowe, chmurowe)

- aspekty techniczne, cenowe, bezpieczeństwa a model -

  zakupu usług pocztowych