Microsoft Intune

Omawiane zagadnienia

 

- Mobile Device Management (MDM)

- Mobile Application Management (MAM)

- PC Management – planowanie

- wdrażanie, zarządzanie

- integracja z Microsoft System Center