Microsoft Office 365

Omawiane zagadnienia

 

- wprowadzenie do Office 365

- szacowanie wdrożenia w organizacji (aspekty techniczne,

  cenowe, bezpieczeństwo)

- wdrożenie Office 365 w biznesie (aspekty organizacyjne,

  techniczne i biznesowe)

- utrzymanie/administracja Office 365