Microsoft SQL Server

Omawiane zagadnienia

 

- planowanie/wdrażanie/migracja/zarządzanie baz danych

- monitorowanie i optymalizacja wydajności

- dostępność do danych

- bezpieczeństwo baz danych

- BI oraz analityka