Microsoft SharePoint

Omawiane zagadnienia

 

- aspekty biznesowe wykorzystywania SharePoint

- współdzielenie i organizacja informacji

- wyszukiwanie informacji

- zarządzanie SharePoint