Microsoft System Center

Omawiane zagadnienia

 

- monitorowanie infrastruktury

- planowanie rozwoju infrastruktury

- automatyzacja procesów oraz usługi typu self-service

- monitorowanie wydajności aplikacji LOB

- zarządzanie usługami IT