Microsoft Windows Client

Omawiane zagadnienia

 

- planowanie wdrożenia/migracji do najnowszych wersji

- mechanizmy automatycznych instalacji

- praca w środowisku biznesowym

- mobilność pracy

- aspekty bezpieczeństwa

- aplikacje LOB