Microsoft Windows Server

Omawiane zagadnienia

 

- zarządzanie infrastrukturą serwerową

- zarządzanie usługami katalogowymi

- zarządzanie tożsamością użytkowników

- zasady grup

- Wirtualizacja

- usługi sieciowe

- mechanizmy automatyzacyjne (WDS, WSUS, PowerShell)