Audyt wewnętrzny - zasady funkcjonowania i sposoby audytowania  techniki informacyjnej

 

Cel szkolenia

 

- podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie

  prowadzenia zadań audytowych w obszarze techniki

  informacyjnej

- przygotowanie do analizy wytycznych w zakresie systemów

  informacyjnych

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA INSTYTUCJI SEKTORA PUBLICZNEGO

- audytorzy wewnętrzni

- osoby planujące w przyszłości zajmować się kontrolą i

  realizować zadania w zakresie bezpieczeństwa IT

- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo

- każdy, kto chce rozpocząć pracę w audycie

 

Efekty szkolenia

 

- zrozumienie wymagań wynikających z regulacji prawnych

- znajomość sposobów zbierania informacji nt. stanu

  zabezpieczeń poszczególnych obszarów funkcjonowania

  instytucji

 

Omawiane zagadnienia

 

- standardy audytu

- metodyka audytu

- Kodeks audytora

- wprowadzenie do normy ISO 19011

- planowanie i realizacja audytu bezpieczeństwa informacji