E-discovery oraz informatyka śledcza – wparcie dla bezpieczeństwa nowoczesnej organizacji

 

Cel szkolenia

 

- rola rozwiązań e-discovery w audycie organizacji

- przygotowanie do pracy w zespole CERT lub zespole

  analityków incydentów IT

- analiza najlepszych praktyk oraz wytycznych w zakresie

  wykorzystania e-discovery oraz informatyki śledczej

- prawne i techniczne uwarunkowania stosowania aplikacji e-

  discovery oraz informatyki śledczej

- praktyczne przygotowanie do wykorzystania narzędzi e-

  discovery oraz informatyki śledczej

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH GRUP (SEKTOR PUBLICZNY,

  SEKTOR PRYWATNY)

- osoby dedykowane do pracy w zespołach CERT lub grupach

  analizy incydentów IT/informatyki śledczej organizacji

- osoby uczestniczące w pracach zespołów ds. wykrywania

  nadużyć

- oficerowie bezpieczeństwa IT (CSO)

- menadżerowie ds. bezpieczeństwa,

- audytorzy wewnętrzni organizacji

 

Efekty szkolenia

 

- poznanie  najlepszych praktyk oraz wymagań stosowania

  rozwiązań e-discovery oraz informatyki śledczej

- znajomość procedur wykorzystania rozwiązań technicznych

  oraz organizacyjnych obejmujących e-discovery oraz

  informatykę śledczą w Systemie Zarządzania

  Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

- praktyczne zastosowanie rozwiązań e-discovery oraz

  informatyki śledczej praktykowane przez największe

  korporacje na świecie

 

Omawiane zagadnienia

 

- wprowadzenie do zagadnień e-discovery , informatyki

  śledczej oraz spectrum możliwości wykorzystania w

  organizacji

- prawne uregulowania stosowania rozwiązań

  wykrywających oraz wspierających procesy wykrywacze

  oraz identyfikacyjne

- najlepsze praktyki oraz zastosowanie rozwiązań z obszaru

  e-discovery oraz informatyki śledczej