Zaprezentuj się! Jak występować publicznie

 

Omawiane zagadnienia

 

- solidne przygotowanie czy sztuka improwizacji?

- mowa werbalna i niewerbalna

- autoprezentacja – jak cię widzą, tak cię słuchają

- czego oczy nie widzą… a wpływa to na słuchaczy

- stres i emocje – blokada czy siła napędowa?

- kwiat sztuki oratorskiej – zasady skutecznej prezentacji