Zarządzanie zasobami oprogramowania - czyli Software Asset Management

w praktyce

 

Cel szkolenia

 

- przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem

  oprogramowaniem

- wskazanie kierunków,  jakimi powinny się kierować osoby

  odpowiedzialne za zarządzanie oprogramowaniem chcąc

  uzyskać wymierne korzyści finansowe dla swojej

  organizacji, a także zapewnić jej pełną zgodność licencyjną

- omówienie zasad Polityki Zarządzania Oprogramowaniem

  (SAM)

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH GRUP (SEKTOR PUBLICZNY,

  SEKTOR PRYWATNY)

- administratorzy IT

- kadra zarządzająca

- informatycy

- osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT

- osoby odpowiedzialne za utrzymanie ISO 27001

 

Efekty szkolenia

 

- znajomość podstawowych metodologii zarządzania

  oprogramowaniem

- poznanie zasad licencjonowania głównych producentów

  oprogramowania

- praktyczne podejście do audytu legalności

  oprogramowania – zewnętrznego i wewnętrznego

- uzyskanie wiedzy, jak dzięki zarządzaniu

  oprogramowaniem osiągnąć wymierne oszczędności

  finansowe dla organizacji

 

Omawiane zagadnienia

 

- licencjonowanie: pojęcia, podziały, zasady

- standardowe modele licencyjne. EULA – jak czytać umowę

  licencyjną

- dowody legalności oprogramowania – czyli cała prawda o

  licencjach

- zasady licencjonowania produktów popularnych

  producentów

- Software Asset Management – czyli SAM w zrozumiałej

  formie

- Audyt legalności oprogramowania – trudne pojęcie, trudna

  przeprawa

- SOM i inne podejścia do zarządzania oprogramowaniem

- Software Asset Manager – zarządca, mentor, negocjator

- nielegalność – przyczyny, skutki, zapobieganie

- metody inwentaryzacji oprogramowania

- audyt multimediów, audyt kluczy licencyjnych

- ciekawostki licencyjne