Akademia Bezpieczeństwa Uniseco

Ludzie, pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji…
Mogą być największym zagrożeniem w zakresie cyberprzestępczości i wycieku danych… Mogą też być największą ochroną przed cyberprzestępczością i kradzieżą danych.

Cienką granicą między tymi dwoma skrajnościami jest wiedza. To od Ciebie zależy kim będą pracownicy Twojej firmy!

Akademia Bezpieczeństwa Uniseco

Powstała po to, by wyposażać pracowników firm i instytucji w kompleksową, stale uaktualnioną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa (Security Awareness), bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych (RODO).

System szkoleń on-line, który opracowaliśmy zapewni stały, zawsze aktualny i podany w najlepszy możliwy sposób zbiór praktyk, przykładów, porad i wiedzy, której każdy pracownik potrzebuje.

Zamiast jednorazowych szkoleń, których treści szybko się dezaktualizuje, nasz system dostarcza pracownikom stale aktualizowaną wiedzę o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i zagrożeniach w sieci.

Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy, prawda?

Liczba cyberataków na firmy
i instytucje rośnie.

W 2019 roku dochodziło do 400 takich zdarzeń w miesiącu, na początku 2020 roku liczba ta wzrosła już do 500.

Co ważne, ponad 70% cyberataków została dokonana przez nieświadome ujawnienie danych przez pracowników.

By uniknąć zagrożeń, musisz mieć świadomość, że poziom bezpieczeństwa Twojej firmy jest wprost proporcjonalny do wiedzy, jaką posiada Twój zespół.

Akademia Bezpieczeństwa Uniseco
jest właśnie dla Ciebie.