Kontakt

UNISECO Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17a

71-441 Szczecin

Biuro obsługi

Adres e-mail

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy, Nr 0000570263

NIP: 852-261-51-01
REGON: 362196646
Bank:
PKO Bank Polski SA
Nr: 38 1020 4795 0000 9502 0322 7147