Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do szkolenia e-learningowego, zwanego dalej e-szkoleniem, jest Uniseco sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, z którym można się skontaktować poprzez adres email biuro@uniseco.pl, telefonicznie +48 795 696 995 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres email iod@uniseco.pl

Państwa dane podane w ramach rejestracji (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) są przetwarzane w celach związanych z realizacją e-szkolenia oraz zapewnieniem wydruku certyfikatów potwierdzających jego ukończenie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażenie zgody)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. dostawca platformy, firma hostingowa itp.), wyłącznie na podstawie stosownych podpisanych wcześniej umów powierzenia przetwarzania danych. Lista firm współpracujących w zakresie realizacji usługi dostępna jest w siedzibie administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia usługi lub do momentu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do e-szkolenia.

Państwa dane będą przetwarzane w systemach teleinformatycznych w sposób częściowo zautomatyzowany, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.