Dla kogo przeznaczona jest
Akademia Bezpieczeństwa Uniseco?
Komputery i urządzenia mobilne są dziś wykorzystywane w każdej firmie, organizacji pozarządowej, czy instytucji publicznej. Posługujemy się nimi wszyscy, jednak nie każdy ma świadomość, że te same urządzenia mogą być
wykorzystane przeciwko nam.

Podnoszenie świadomości i zwiększanie zakresu wiedzy na temat zagrożeń oraz zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i urządzeń mobilnych dotyczy WSZYSTKICH pracowników.

Z systemu szkoleniowego
UNISECO korzystają:
  • Pracownicy każdego szczebla organizacji, którzy używają komputerów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń teleinformatycznych.
  • Kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne w firmie za organizację bezpieczeństwa informacji.