BEZPIECZEŃSTWO

Zakres tematyczny

B1    Praktyczne przygotowanie do ochrony danych osobowych po wdrożeniu RODO

B2    Bezpieczna organizacja szkolenie tzw. Security Awareness dla Kadry Zarządzającej

B3    Bezpieczna organizacja – szkolenie tzw. Security Awareness dla pracowników w całej organizacji

B4    Audyt zgodności Instytucji z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności

B5    Audyt wewnętrzny - zasady funkcjonowania i sposoby audytowania techniki informacyjnej

B6    Audyt zgodności z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji)

B7    Audyt zgodności z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych

B8    Krajowe Ramy Interoperacyjności - szkolenie podstawowe

B9    Wdrożenie zasad wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności

B10  Bezpieczeństwo informacji w firmie/instytucji - szkolenie podstawowe

B11  Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2014

B12  Wytyczne dla usług odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie na podstawie PN-ISO/IEC 24762

B13  Jakość bezpieczeństwa informacji w instytucjach publicznych w obecnym stanie prawnym

B14  Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach IT

B15  Wytyczne dla zarządzania ciągłością działania w systemach IT

B16  Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymogami norm  PN-ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27005

B17  E-discovery oraz informatyka śledcza – wsparcie dla bezpieczeństwa nowoczesnej organizacji

B18  Zarządzanie zasobami oprogramowania - czyli Software Asset Management (SAM)  w praktyce

 

 

SECURITY AWARENESS

Najbardziej pożądane przez każdą organizację.

Polityka prywatności   |   Klauzula informacyjna RODO   |   Kontakt

Copyright © UNISECO Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-SZKOLENIE

RODO

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

E-SZKOLENIE SECURITY AWARENESS

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni – Security Awareness” dla pracowników całej organizacji.

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Bogaty zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych z bezpieczeństwa informacji dla Kadry Zarządzającej, Specjalistów ds. bezpieczeństwa, IT.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Doświadczeni eksperci udzielą wsparcia jak efektywnie wdrażać systemy bezpieczeństwa oraz definiować polityki bezpieczeństwa w organizacji.

Nasza propozycja pozwala edukować jak bezpiecznie funkcjonować w otoczeniu technologii,

a organizację zabezpiecza przed utratą i kradzieżą danych. UNISECO oferuje kompleksowe

usługi dla kadry zarządzającej, specjalistów IT i pracowników całej organizacji.