RODO SZKOLENIE E-LEARNINGOWE 

Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO

 

W odpowiedzi na potrzeby organizacji, opracowaliśmy rozwojowe, audiowizualne i merytoryczne e-szkolenie „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji - dostępne na platformie e-learningowej.

 

Nasza propozycja udzieli odpowiedzi uczestnikom szkolenia na pytania:

 

Jak w dobie rozwoju nowych technologii, funkcjonujących regulacji prawnych w Polsce oraz zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO zapewnić legalność przetwarzania danych osobowych?

 

Ze szkolenia dowiesz się:

 

jak ważny jest pojedynczy pracownik i jaka jest jego rola w zakresie ochrony danych osobowych, 

jak zbudować i utrzymywać aktualność dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,

jak zarządzać ryzykiem w obszarze ochrony danych, 

jakie są podstawowe role i obowiązki Administratora Danych, jak istotna jest jego rola nadzorcza względem funkcjonujących procesów,

jak należy zabezpieczać dane osobowe zgodnie z wytycznymi organu nadzorczego,

jak korzystać z outsourcingu z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

jak przygotować klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,

jak zapewniać legalność przetwarzania danych osobowych,

jak zarządzać incydentami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Komu dedykowane jest e-szkolenie:

 

  Każdej organizacji (sektor prywatny i publiczny), w której przetwarza się dane osobowe.

  Pracownicy każdego szczebla organizacji, mający dostęp do danych osobowych.

  Kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne w firmie za ochronę danych osobowych.

 

Korzyści dla organizacji:

 

  Podniesienie poziomu świadomości uczestników odnośnie sposobów ochrony danych osobowych w ramach organizacji.

  Zwiększenie ostrożności pracowników oraz wyjaśnienie rzeczywistych konsekwencji utraty swoich danych lub dokumentów tożsamości

    zawierających dane osobowe.

  Ochrona przed potencjalnymi olbrzymimi karami finansowymi.

  Elastyczność szkoleń (pracownik szkoli się wtedy, kiedy ma na to czas).

  Możliwość wielokrotnego wykorzystania szkolenia.

  Samodzielne przyswajanie wiedzy w dobranym tempie.

  Dostęp do szkolenia 24/7.

 

E-szkolenie opracowane merytorycznie przez ekspertów ds. bezpieczeństwa firmy UNISECO porusza najważniejsze zagadnienia:

 

Lekcja 1  Wprowadzenie do ochrony danych osobowych.

Lekcja 2  Słów kilka o prywatności.

Lekcja 3  Ochrona danych osobowych nie tylko w pracy.

Lekcja 4  Zasady przetwarzania danych osobowych.

Lekcja 5  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Lekcja 6  Profilowanie danych.

Lekcja 7  Ochrona danych osobowych poprzez zarządzanie ryzykiem.

Lekcja 8  Koncepcja ochrony prywatności od początku procesu.

Lekcja 9  Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.

Lekcja 10 Jakie prawa przysługują MOJEJ OSOBIE?

Lekcja 11 Zarządzanie incydentami.

Lekcja 12 Ustawa sektorowa RODO

Lekcja 13 Dane osobowe a kodeks pracy po zmianach

Lekcja 14 Monitoring wizyjny po wejściu w życie RODO

Lekcja 15 Jest już RODO - czas na DODO

Test sprawdzający wiedzę z imiennym certyfikatem ukończenia kursu.

SECURITY AWARENESS

Najbardziej pożądane przez każdą organizację.

Polityka prywatności   |   Klauzula informacyjna RODO   |   Kontakt

Copyright © UNISECO Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-SZKOLENIE

RODO

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

E-SZKOLENIE SECURITY AWARENESS

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni – Security Awareness” dla pracowników całej organizacji.

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Bogaty zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych z bezpieczeństwa informacji dla Kadry Zarządzającej, Specjalistów ds. bezpieczeństwa, IT.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Doświadczeni eksperci udzielą wsparcia jak efektywnie wdrażać systemy bezpieczeństwa oraz definiować polityki bezpieczeństwa w organizacji.