SZKOLENIA SKROJONE NA MIARĘ

Prezentowana oferta Premium jest niestandardowa i powstała w wyniku szerokiej analizy potrzeb Klientów na rynku usług

doradczo - szkoleniowych. Zapewniamy wysoki poziom kompetencji począwszy od dokładnej analizy potrzeb, doradztwa w zakresie dopasowania

optymalnego programu szkolenia poprzez jego profesjonalną realizację.

Polityka prywatności   |   Klauzula informacyjna RODO   |   Kontakt

Copyright © UNISECO Wszelkie prawa zastrzeżone.

TWÓJ PRACOWNIK JEST TWOIM OCHRONIARZEM - EKSPERCI O CYBERATKACH

Pandemia zmieniła świat. Żyjemy i pracujemy w nowej, pełnej ograniczeń rzeczywistości. Pracownik poza firmową strefą bezpieczeństwa często narażony jest na cyberataki. Zdarza się też, że sam nieświadomie ułatwia ich dokonanie.

Czy twój pracownik wie, jak chronić firmę pracując zdalnie? Jeżeli nie - konsekwencje mogą być poważne...

NEWS

E-szkolenie

RODO

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

E-szkolenie Security Awareness

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni – Security Awareness” dla pracowników całej organizacji.

Szkolenia dedykowane

Bogaty zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych z bezpieczeństwa informacji dla Kadry Zarządzającej, Specjalistów ds. bezpieczeństwa, IT.

Audyty bezpieczeństwa

Doświadczeni eksperci udzielą wsparcia jak efektywnie wdrażać systemy bezpieczeństwa oraz definiować polityki bezpieczeństwa w organizacji.