News

Nie jest dobrze – większość Polaków nic o tym nie wie

Od początku pandemii nasza aktywność zawodowa w dużym stopniu przeniosła się do Internetu. Według raportu „E-commerce w Polsce” dynamika wzrostu obrotów handlu w sieci wyniosła 31 proc. Większość firm ma swoje strony WWW i profile w mediach społecznościowych. Pracownicy korespondują przez komunikatory i pocztę elektroniczną. Równocześnie nasila się cyberprzestępczość. Metody działania przestępców są różne, ale większość z nas nie ma świadomości zagrożeń. Nie mamy wiedzy i chęci, by zabezpieczyć się przed atakiem hakerów.    

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Santander Consumer Bank wynika, ponad 60 procent Polaków nie wie, czym jest chargeback, phising i skimming. 
Jesteśmy jednak świadomi swojej niewiedzy. 
Podczas badania opinii ankietowani byli pytani między innymi o to, jak oceniają swój stan wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z internetu. Każdy miał wystawić sobie ocenę. Okazuje się, że oceny dobre i bardzo dobre wystawia sobie w tym zakresie 24 proc. Polaków. W tej grupie przeważają 18-29 latkowie. 
33 procent badanych swoją wiedzę ocenia na „trójkę”, a co dziesiąty z nas wystawia sobie ocenę „mierną”. Równocześnie co piąty użytkownik Internetu w Polsce nigdy nie był zainteresowany informacjami na temat cyberbezpieczeństwa. 80 procent pytanych zadeklarowało, że przynajmniej raz w życiu spotkało się z informacjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, jednak nie pogłębiało tej wiedzy. 

W telefonicznym sondażu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków. Badanie w styczniu 2022 roku zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na potrzeby raportu: „Polaków Portfel Własny”.

Warto to wiedzieć:

Chargeback – procedura reklamacyjna oferowana przez banki, po otrzymaniu zgłoszenia od klienta posługującego się kartą płatniczą. To przelew zwrotny, który służy ochronie praw konsumentów przed oszustami, nieuczciwymi kontrahentami i błędami systemu bankowego.

Phishing – atak z wykorzystaniem SMS lub maila. Przestępca podszywając się pod instytucję, firmę, próbuje wyłudzić nasze dane, zainfekować wirusem komputer, lub nakłonić do określonych działań.

Skimming – przestępstwo polegające na skanowaniu paska magnetycznego naszej karty płatniczej przez przestępców.