News

Security Awareness dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości postawiło na doszkalanie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pod koniec 2020 roku zawarło umowę z UNISECO na dostarczenie pakietu e- szkoleń Akademii Bezpieczeństwa oraz wdrożenie i konfigurację platformy e-learningowej, by móc je skutecznie przeprowadzić.

Szkolenia dotyczą najistotniejszego aspektu – ochrony podmiotów przed największymi zagrożeniami, skutkującymi ogromnymi karami finansowymi, utratą danych, wizerunku i narażeniem instytucji na konsekwencje prawne.

W e-szkoleniach wezmą udział nie tylko pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także blisko 55 tysięcy pracowników sądów z jednostek podległych w całym kraju.

Wybrana forma e-learningowa sprawia, że zdobywanie nowej wiedzy nie wymaga przerywania pracy całych zespołów, organizowania grupowych wyjazdów, zaangażowania działów IT, co zwykle związane jest ze szkoleniami stacjonarnymi. W Akademii Bezpieczeństwa UNISECO pracownicy indywidualnie odbywają szkolenia w dogodnym dla nich czasie i tempie, a nasi klienci otrzymują stały dostęp do wybranych modułów tak, by móc szkolić również nowych pracowników.