News

Security Awareness w pięciu wersjach językowych

Piąta wersja językowa e-szkolenia z bezpieczeństwa IT została uruchomiona na pięciolecie Akademii Bezpieczeństwa. Po języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim przyszedł czas na węgierski.
Nową wersję językową opracowaliśmy dla firmy Poli – Farbe Ltd. z siedzibą na Węgrzech, która należy do Grupy Śnieżka SA – naszego klienta.
Od teraz każda firma mająca oddziały, spółki w innych krajach, może skorzystać z naszych e-szkoleń w pięciu językach. Każdą produkcję nowej wersji językowej jesteśmy w stanie przygotować w bardzo krótkim czasie, przy niewielkim nakładzie finansowym.
Firmy zainteresowane profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi w zakresie Security Awareness, opracowanymi w formie ciekawych animacji w dowolnej wersji językowej, mogą kontaktować się telefonicznie/mailowo…. Kontakt