SZKOLENIA SKROJONE NA MIARĘ

Prezentowana oferta Premium jest niestandardowa i powstała w wyniku szerokiej analizy potrzeb Klientów na rynku usług

doradczo - szkoleniowych. Zapewniamy wysoki poziom kompetencji począwszy od dokładnej analizy potrzeb, doradztwa w zakresie dopasowania

optymalnego programu szkolenia poprzez jego profesjonalną realizację.

Polityka prywatności   |   Klauzula informacyjna RODO   |   Kontakt

Copyright © UNISECO Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-SZKOLENIE

RODO

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

E-SZKOLENIE SECURITY AWARENESS

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni – Security Awareness” dla pracowników całej organizacji.

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Bogaty zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych z bezpieczeństwa informacji dla Kadry Zarządzającej, Specjalistów ds. bezpieczeństwa, IT.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Doświadczeni eksperci udzielą wsparcia jak efektywnie wdrażać systemy bezpieczeństwa oraz definiować polityki bezpieczeństwa w organizacji.

Nasza propozycja pozwala edukować jak bezpiecznie funkcjonować w otoczeniu technologii,

a organizację zabezpiecza przed utratą i kradzieżą danych. UNISECO oferuje kompleksowe

usługi dla kadry zarządzającej, specjalistów IT i pracowników całej organizacji.

E-szkolenie

RODO

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

E-szkolenie Security Awareness

Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni – Security Awareness” dla pracowników całej organizacji.

Szkolenia dedykowane

Bogaty zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych z bezpieczeństwa informacji dla Kadry Zarządzającej, Specjalistów ds. bezpieczeństwa, IT.

Audyty bezpieczeństwa

Doświadczeni eksperci udzielą wsparcia jak efektywnie wdrażać systemy bezpieczeństwa oraz definiować polityki bezpieczeństwa w organizacji.